top of page

Coaching

Jonge spelers t.e.m. u17 worden individueel geschoold via een persoonlijk opleidingsplan en een persoonlijk actie plan.
Wat houdt het persoonlijke opleidingsplan (POP) in? 

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft een voetbalspeler in eigen woorden aan welke stappen hij in de komende periode zal zetten om zijn vaardigheden te vergroten. Deze stappen dienen zo helder en concreet mogelijk te worden geformuleerd, zodat na verloop van een vastgestelde tijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen bereikt zijn. 

 

Na vaststelling van het plan door de club wordt het toegevoegd aan zijn personeelsdossier en kan het gebruikt worden voor verdere gesprekken over de loopbaanontwikkeling van de voetbalspeler. Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan is in principe een contract dat je afsluit met jezelf of met jouw club.

Wat houdt het persoonlijk actie plan (PAP) in?

 

Eigenlijk is het PAP het uitvoeren van het POP.

Zelfregulatie is het proces van zelf doelen stellen, plannen, regelmatig de vorderingen monitoren en terugkoppelen naar het proces (evalueren), om daaruit te leren voor de toekomst. Spelers maken meer progressie als ze zichzelf doelen stellen en weten wat ze er voor moeten doen om deze doelen te bereiken. Het stellen van doelen start met een correcte zelfevaluatie.

 

 

Zelfreflectie

Intrinsieke motivatie is groter om skills te blijven ontwikkelen als de spelers betrokken worden in dit proces. Vaardigheden naar zelfregulatie zijn ook een grote meerwaarde voor het dagelijks leven (vb studies).

 

We merken op dat heel veel voetballers hiermee problemen hebben. Wij leiden spelers hierin op en leren hen om zichzelf effectief KRITISCH te evalueren, zowel naar individuele werkpunten als naar individuele sterke punten.

Zo wordt een stappenplan opgesteld

1. Objectief (testing en screening) en subjectief (zelf-medespelers-coach) sterke punten en werkpunten bepalen.

2. Verzamelen van relevante informatie – feedback. wat-hoe-wanneer en hierbij doelen stellen.

3. Opmaken van een Persoonlijk Actie Plan met behulp van de verzamelde informatie – Plannen

 

bottom of page